—— Självgående maskin av termoplastisk vibrationslinje ——

Självgående termoplastisk vibrationslinjemaskin

  • Vi är Kinas största professionella tillverkare och fabrik av självgående konvexa vägmarkeringsmaskiner. Enligt de internationella fallstatistikdata kommer trafikolyckorna att minskas med mer än 30% efter att konvexa markeringslinjer har antagits, olyckor och ekonomiska förluster minskat kraftigt. Som ett resultat vädjar experter till användningen av denna typ av markeringslinje som standardlinje för trafiksäkerhet.